GR-174 Sender del Priorat (Centre d´Art)
GR-174 Sender del Priorat (Centre d´Art) un projecte de Clara Boj i Diego Díaz dissabte, 28 de setembre 19 h. Presentació del projecte...
Revista Catalunya
Maig 2013. Núm. 150 Francesc Vidal, gestor cultural “La cultura s’ha de desenvolupar al marge d’ingerències mercantilistes” Josep Estivill Revista Catalunya, 150/33 Share...
DO La Más Bella
  DO La Más Bella  (Denominació d’Origen La Más Bella) és una edició especial de la revista experimental d’art contemporani La Más Bella,...

Priorat Centre d'Art [Inici]

PRIORAT CENTRE D'ART

El projecte Priorat Centre d'Art inicia les seves activitats l'estiu de l'any 2006, amb l'objectiu d'establir un centre d'art contemporani a la comarca del Priorat. Com a preludi d'aquest futur centre s'han establert i iniciat una sèrie de línies que han de conformar les seves característiques i que es van desenvolupant progressivament; un conjunt d'actuacions que permeten la introducció de conceptes i formalitzacions multidisciplinaris inserits dins de la cultura contemporània.

Àmbit d'actuació, plantejament conceptual, objectius

S'ha confeccionat un pla d'actuació integral que apropa, provoca i produeix activitats de cultura contemporània, en totes les seves vessants conceptuals i formals i molt especialment d'arts visuals, mitjançant unes línies de treball interconnectades i complementàries, tot expandint el concepte que mou aquesta programació, obrint vies, derivacions o vincles que es retroalimenten entre elles. Es té especialment en compte tant les característiques físiques del lloc com la realitat social i la situació cultural de la comarca. Totes les propostes que es duen a terme es complementen amb una línia paral·lela de caire divulgador i pedagògic que permet l'apropament i la seducció de públic de diversos coneixements i edats, amb la intenció d'arribar de forma natural a la major part de la població i provocar un corrent de receptivitat entre aquest projecte i les persones i les entitats de la zona; això és, la confecció de mecanismes que facilitin la seva recepció i, de retruc, l'ancoratge de la cultura contemporània més experimental i eclèctica al Priorat. Aquest projecte s'entén com un procés obert, àgil i susceptible de transformar-se i emmotllar-se a les situacions, realitats i necessitats de cada moment.

Línies d'actuació

S'estructuren a l'entorn de tres eixos, que són la difusió, la producció i la recerca dins l'àmbit de la cultura contemporània i especialment de les arts visuals; al seu voltant es desenvolupen un seguit d'accions amb la finalitat de potenciar-les i donar-les la cobertura escaient. De la imbricació i l'equilibri d'aquest tres conceptes generals han de sortir els trets característics i diferenciadors d'aquest centre.

PGRM 2011
PGRM 2010
PGRM 2009
PGRM 2008
PGRM 2007
PGRM 2006