Priorat Centre d'Art [Inici]

PRIORAT CENTRE D'ART

El projecte Priorat Centre d'Art inicia les seves activitats l'estiu de l'any 2006, amb l'objectiu d'establir un centre d'art contemporani a la comarca del Priorat. Com a preludi d'aquest futur centre s'han establert i iniciat una sèrie de línies que han de conformar les seves característiques i que es van desenvolupant progressivament; un conjunt d'actuacions que permeten la introducció de conceptes i formalitzacions multidisciplinaris inserits dins de la cultura contemporània.

Àmbit d'actuació, plantejament conceptual, objectius

S'ha confeccionat un pla d'actuació integral que apropa, provoca i produeix activitats de cultura contemporània, en totes les seves vessants conceptuals i formals i molt especialment d'arts visuals, mitjançant unes línies de treball interconnectades i complementàries, tot expandint el concepte que mou aquesta programació, obrint vies, derivacions o vincles que es retroalimenten entre elles. Es té especialment en compte tant les característiques físiques del lloc com la realitat social i la situació cultural de la comarca. Totes les propostes que es duen a terme es complementen amb una línia paral·lela de caire divulgador i pedagògic que permet l'apropament i la seducció de públic de diversos coneixements i edats, amb la intenció d'arribar de forma natural a la major part de la població i provocar un corrent de receptivitat entre aquest projecte i les persones i les entitats de la zona; això és, la confecció de mecanismes que facilitin la seva recepció i, de retruc, l'ancoratge de la cultura contemporània més experimental i eclèctica al Priorat. Aquest projecte s'entén com un procés obert, àgil i susceptible de transformar-se i emmotllar-se a les situacions, realitats i necessitats de cada moment.

Línies d'actuació

S'estructuren a l'entorn de tres eixos, que són la difusió, la producció i la recerca dins l'àmbit de la cultura contemporània i especialment de les arts visuals; al seu voltant es desenvolupen un seguit d'accions amb la finalitat de potenciar-les i donar-les la cobertura escaient. De la imbricació i l'equilibri d'aquest tres conceptes generals han de sortir els trets característics i diferenciadors d'aquest centre.

PGRM 2011
PGRM 2010
PGRM 2009
PGRM 2008
PGRM 2007
PGRM 2006