GR-174 Sender del Priorat (Centre d´Art)
GR-174 Sender del Priorat (Centre d´Art) un projecte de Clara Boj i Diego Díaz dissabte, 28 de setembre 19 h. Presentació del projecte...
Revista Catalunya
Maig 2013. Núm. 150 Francesc Vidal, gestor cultural “La cultura s’ha de desenvolupar al marge d’ingerències mercantilistes” Josep Estivill Revista Catalunya, 150/33 Share...
DO La Más Bella
  DO La Más Bella  (Denominació d’Origen La Más Bella) és una edició especial de la revista experimental d’art contemporani La Más Bella,...

Priorat Centre d'Art [Aspectes Pedagògics]

ASPECTES PEDAGÒGICS

S'han marcat un seguit de línies pedagògiques de diversos nivells, objectius i formalitzacions que es poden desglossar en dues línies mestres:

Desenvolupar un espai de treball autònom respecte de la resta d'activitats, en què es dugui a terme un programa que contempli les necessitats del propi sector educatiu i que ha de provocar i permetre reflexionar i extreure les conclusions pertinents de l'estat de la situació i l'anàlisi dels seus propis objectius. Per aconseguir aquests propòsits es contempla dur a terme jornades, publicacions i experiències —puntuals o permanents— que aglutinin professionals vinculats amb aquest àmbit amb la intenció de formar equips d'investigació i de formació.

Desenvolupar un mètode d'investigació que estableixi un pont entre el món de l'ensenyament, l'art contemporani i els diversos temes treballats. Es potenciarà el treball en equip amb els educadors de la zona i es generaran comunitats d'aprenentatge (escola, entorn familiar i social); s'intentarà vincular-los amb el Centre de Recursos Pedagògics i amb l'Institut de les Ciències de l'Educació, i es proposarà que estiguin conformats per artistes, mestres i pedagogs de diversos nivells.

Complementar totes i cadascuna de les activitats que es duguin a terme en la programació Priorat Centre d'Art, i que es desenvoluparan progressivament sota el calendari marcat per aquest. Els temes tractats rebran un repensament crític i no disciplinari que permeti la introducció de metodologies, llenguatges, conceptes i continguts propis de la cultura contemporània, i s'adreçarà a un públic potencial de diverses edats i nivells per apropar-los tant els continguts com la pràctica artística.

En tractar-se d'un projecte amb continuïtat en lloc d'unes actuacions puntuals i aïllades, s'optarà per un procés de sedimentació que acumuli les experiències educatives i que aquest pòsit serveixi d'autoreferència per a les noves aportacions.

El material pedagògic generat es difondrà mitjançant edicions, audiovisuals, xerrades, tallers, etc.

Procés metal·lúrgic