GR-174 Sender del Priorat (Centre d´Art)
GR-174 Sender del Priorat (Centre d´Art) un projecte de Clara Boj i Diego Díaz dissabte, 28 de setembre 19 h. Presentació del projecte...
Revista Catalunya
Maig 2013. Núm. 150 Francesc Vidal, gestor cultural “La cultura s’ha de desenvolupar al marge d’ingerències mercantilistes” Josep Estivill Revista Catalunya, 150/33 Share...
DO La Más Bella
  DO La Más Bella  (Denominació d’Origen La Más Bella) és una edició especial de la revista experimental d’art contemporani La Más Bella,...

Orquestra de les Mines - PCDA

ORQUESTRA DE LES MINES

Sota aquest nom es restitueixen les antigues orquestres de les mines d'alguns pobles de la comarca, actualitzant-ne el concepte, les funcions i els objectius. Aquest nou plantejament estableix un lloc d'intersecció entre compositors contemporanis, intèrprets —músics i no-músics— i els conceptes sonors més experimentals. Aquest programa, desenvolupat sota una mecànica de work-in-progress, pretén propiciar la composició de peces sonores d'autors contemporanis experimentals i vehicular la seva assimilació i interpretació mitjançant un col·lectiu d'intèrprets d'aquestes comarques disposats a assajar-les i executar-les públicament. L'Orquestra de les Mines es planteja com el lloc d'intersecció entre compositors contemporanis, intèrprets i els conceptes sonors més experimentals i es basteix bàsicament amb joves alumnes de música de les comarques meridionals de Catalunya que tenen el clarinet com a principal instrument. També s'editaran els resultats conceptuals i formals en format àudio, DVD o impresos sobre paper. A aquests tres nivells de participació -compositor/intérprete/público- s'incorpora un quart nivell, que implica un acostament pedagògic per part de persones interessades en això i es formalitzarà mitjançant cursos, xerrades, debats ... tant amb els compositors com amb els intèrprets. Un cop establertes les bases que han permès la constitució estable de l'orquestra, que a hores d'ara compta amb una vintena d'integrants puntuals, s'han encarregat partitures a un seguit de compositors contemporanis de la vessant més experimental i eclèctica, amb l'objectiu de bastir un repertori propi, experimental i diferenciat que permeti sumar a l'experiència pedagògica la difusió de peces d'autors contemporanis i l'exportació d'aquestes interpretacions com un actiu més del projecte PCd'A.