Orquestra de les Mines - PCDA

ORQUESTRA DE LES MINES

Sota aquest nom es restitueixen les antigues orquestres de les mines d'alguns pobles de la comarca, actualitzant-ne el concepte, les funcions i els objectius. Aquest nou plantejament estableix un lloc d'intersecció entre compositors contemporanis, intèrprets —músics i no-músics— i els conceptes sonors més experimentals. Aquest programa, desenvolupat sota una mecànica de work-in-progress, pretén propiciar la composició de peces sonores d'autors contemporanis experimentals i vehicular la seva assimilació i interpretació mitjançant un col·lectiu d'intèrprets d'aquestes comarques disposats a assajar-les i executar-les públicament. L'Orquestra de les Mines es planteja com el lloc d'intersecció entre compositors contemporanis, intèrprets i els conceptes sonors més experimentals i es basteix bàsicament amb joves alumnes de música de les comarques meridionals de Catalunya que tenen el clarinet com a principal instrument. També s'editaran els resultats conceptuals i formals en format àudio, DVD o impresos sobre paper. A aquests tres nivells de participació -compositor/intérprete/público- s'incorpora un quart nivell, que implica un acostament pedagògic per part de persones interessades en això i es formalitzarà mitjançant cursos, xerrades, debats ... tant amb els compositors com amb els intèrprets. Un cop establertes les bases que han permès la constitució estable de l'orquestra, que a hores d'ara compta amb una vintena d'integrants puntuals, s'han encarregat partitures a un seguit de compositors contemporanis de la vessant més experimental i eclèctica, amb l'objectiu de bastir un repertori propi, experimental i diferenciat que permeti sumar a l'experiència pedagògica la difusió de peces d'autors contemporanis i l'exportació d'aquestes interpretacions com un actiu més del projecte PCd'A.