GR-174 Sender del Priorat (Centre d´Art)
GR-174 Sender del Priorat (Centre d´Art) un projecte de Clara Boj i Diego Díaz dissabte, 28 de setembre 19 h. Presentació del projecte...
Revista Catalunya
Maig 2013. Núm. 150 Francesc Vidal, gestor cultural “La cultura s’ha de desenvolupar al marge d’ingerències mercantilistes” Josep Estivill Revista Catalunya, 150/33 Share...
DO La Más Bella
  DO La Más Bella  (Denominació d’Origen La Más Bella) és una edició especial de la revista experimental d’art contemporani La Más Bella,...

Priorat Centre d'Art [Xarxaprod]

XARXAPROD

Els objectius estratègics comuns de la xarxa són:

Facilitar la informació i la comunicació entre tots els membres per tal d' optimitzar al màxim els recursos dels que disposa cada un d'ells, el transvasament de coneixement especialitzat i l'intercanvi de programes sota criteris de complementarietat.

Buscar solucions conjuntes a les problemàtiques específiques dels espais de producció d'arts visuals amb la intenció de donar estabilitat als projectes de cada un dels membres.

Assolir major visibilitat des de l'especificitat dels espais i un major reconeixement de la tasca que realitzen cada un d'ells.

Convertir la xarxa en interlocutor vàlid davant de les administracions públiques en aquelles qüestions que tinguin a veure amb la producció artística.

Contribuir a l'assentament d' estàndards de producció, la implementació de bones pràctiques en producció i en el desenvolupament de la pràctica artística en general.

L'obtenció i gestió de recursos que possibilitin projectes comuns de la xarxa.

Idensitat
Intracity-
Última*
Xarxaprod