Priorat Centre d'Art [L'altre Priorat]

L'altre Priorat. Difusor

L'altre Priorat PDF | Visita turística

El Priorat és una de les comarques més despoblades de Catalunya. No obstant, una comarca viva al voltant de tres eixos principals: el vi, el paisatge i el sector de les energies, amb un fort protagonisme dels moviments socials locals. La Plataforma, que aglutina les iniciatives de caire ecologista, treballa per protegir el patrimoni paisatgístic, ecològic i cultural. Una de les iniciatives que impulsa és la de demanar per a la comarca l’estatus de Patrimoni Cultural de la Humanitat, per tal de protegir les seves formes de vida arrelades històricament.

Amb aquesta realitat se’ns planegen dos preguntes:

  • S’està constituint al Priorat una mena de Parc Temàtic de l’Autèntic?

  • Què hi ha a l’altra cara de la moneda?

Així doncs, ens proposem investigar sobre allò altre, pretenem reflexionar sobre els aspectes que complementen aquesta versió explicada, necessàriament parcial, del Priorat.

Les metodologies del procés de treball han estat les següents:

  • Trobades concertades amb informants clau.

  • Enquestes via e-mail.

  • Derives socio-geogràfiques.

  • Consulta de fonts secundàries d’informació.

  • Elaboració d’esborranys.

DO La Más Bella
Territori / Paisatge
Projecte Projectar
Localitzats_Priorat
L'altre Priorat
Històries i llocs
Boundaries Priorat