BANC NACIONAL DEL PRIORAT
Bitllets bndp | Edicions

El projecte Priorat Centre d’Art ha posat en circulació diverses sèries de bitllets numerats, amb la finalitat de generar nous mecanismes de finançament, que permetin l’increment de recursos propis per a les seves activitats.
L’import assignat a cada bitllet ha estat d’un euro, amb això es pretén facilitar al màxim la seva posterior utilització per part del receptor.
S’han imprès en paper plastificat impermeable a l’aigua amb motius alegòrics a l’entorn més immediat —tots contenen imatges de la comarca del Priorat— amb tiratges reduïts a 1.001 exemplars i numerats del 0000 al 1000 cadascun d’ells.
Aquestes sèries no es reeditaran. Un cop exhaurides les existències i amb tots els bitllets en moviment se’n posaràn en circulació nous models de diversos autors.